Wójt Bogusław Fijas

Wieś Durąg została lokowana w 1328 roku. Na przełomie XIV i XV w. należała do Mikołaja z Durąga, działacza opozycji antykrzyżackiej, współzałożyciela Związku Pruskiego. Mikołaj zasłynął jako zdobywca Ostródy, o czym dowiadujemy się z kronik Długosza: (…) Szlachcic pruski Mikołaj z Durąga na własną rękę udał się do Ostródy, ubiegł zamek Czytaj dalej