biden_2020_rainbow_gay_pride_sign-

Sądzę że warto odnotowywać, jak przebiegają działania związane  z przebiegiem bolszewickiej rewolucji w USA. Warto aby wszyscy ci, którzy jeszcze bredzą o jakimś „pragmatyzmie” Demokratów, mogli na bieżąco weryfikować swoje – nie mające żadnych podstaw – nadzieje. Czynię to zresztą w poczuciu pewnego obowiązku, wiem bowiem że sukces pierwszej rewolucji […]

osiem kwiatków

„(…) zapotrzebowanie na nienawiść wyjaśnia się tym, że niszczy ono wewnętrznie tych, co nienawidzą”(…) Leszek Kołakowski W I i II części moich refleksji o sposobach kreowania i wykorzystywania społecznej nienawiści, w kontekście wydarzeń minionego roku oraz dokonanej przez Leszka Kołakowskiego diagnozy „ideologii nienawiści”, podjąłem próbę zilustrowania sposobów wykorzystania negatywnych emocji […]