Operacja polska NKWD

Minione, XX stulecie, to niewątpliwie stulecie dwóch zbrodniczych totalitaryzmów: niemieckiego nazizmu i rosyjskiego komunizmu. Miliony pomordowanych, poległych w wywołanych wojnach, czy też zmarłych w wyniku sztucznie wywołanego głodu ciągle wołają o pamięć. O pamięć, upominają się też i nasi pomordowani w ZSRS rodacy – mieszkańcy kresów dawnej I Rzeczpospolitej. Kresów, które nie weszły po traktacie ryskim z 1921 roku w skład […]

komornicy

Rolnicy, aby móc wykonywać prace w gospodarstwie bardzo często biorą leasing albo pożyczkę na zakup sprzętów czy maszyn rolniczych, na przykład ciągników, młockarni, sieczkarni. Wystarczy jednak gorszy rok, klęska żywiołowa w postaci suszy, mrozów, czy niszczących wszystko ulew i pojawiają się problemy ze spłatą zobowiązań. Wówczas do działania przystępują firmy […]