deportacje Polaków do Związku Sowieckiego

Wywożono ich na Syberię i do Kazachstanu. Wśród wywiezionych do Kazachstanu byli przedstawiciele inteligencji (nauczyciele, urzędnicy państwowi), wykwalifikowani robotnicy i rzemieślnicy, policjanci i wojskowi (w tym polscy osadnicy wojskowi – żołnierze z czasu wojny polsko-bolszewickiej) itd. Oprócz Polaków deportowano też Białorusinów, Ukraińców i Żydów, ale Polacy stanowili najliczniejszą grupę (70-80%). Istnieją […]

z szabla na Moskala - Opinie Olsztyn (debata Olsztyn)

Postać Emilii Plater rozsławiona przez literaturę emigracyjną (zwłaszcza w poświęconym jej wierszu Mickiewicza „Śmierć pułkownika”) stała się symbolem bohaterstwa kobiet polskich walczących o niepodległość, była tematem twórczości wielu pisarzy i malarzy. Plater jest także patronką wielu szkół i ulic w całym kraju. W okresie międzywojennym jej podobizna […]

Emilia Plater

Nasza bohaterka (…) nie wywodziła się z zamożnego domu ani wbrew temu, co pisał Mickiewicz, nie porażała urodą „nadobnego lica”. Współcześni mówili o niej, że jest „niskiej urody” i figury „podsadkowej”, jak określano wówczas kobiety niskie i korpulentne. Znający ją osobiście hrabia Ignacy Domeyko tak opisywał pannę Platerównę […]

PŁK MOŚCICKI NA KRECHOWIAKU

Przez pełne 22 lata służył w sławnym 1-m pułku ułanów krechowieckich i nie było bitwy, marszu, defilady czy pościgu w którym nie brałby udziału. Najstarszy „żołnierz” pułku, uczestnik szarży pod Krechowcami, zmagań z Budionnym w 1920 roku, uczestnik Olimpiady w Paryżu w 1924 roku – zdobył III miejsce w championacie konia. Kiedy w czasie obchodów 20-lecia Pułku, trzech […]

Prezes z kotem Feliksem

„Piątka dla zwierząt”, którą ogłosił Jarosław Kaczyński, to dzisiaj jeden z najważniejszych tematów nie tylko w Zjednoczonej Prawicy, ale na całej polskiej scenie politycznej. Dlaczego? Przepisy przygotowane przez Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości mówią m.in. o zakazie hodowli zwierząt futerkowych, ograniczeniu uboju rytualnego, częstszych kontrolach w schroniskach i zakazie trzymania zwierząt na krótkiej uwięzi. […]

Generał Stanisław Bułak Bałachowicz

Jest to opowieść o wybitnym kawalerzyście, bohaterskim gen. Stanisławie Bułak-Bałachowiczu (1883-1940), określanym jako generał rosyjski lub białoruski. Był to typowy zagończyk, partyzant, uwielbiany przez ludność na kresach północno-wschodniej Polski, przez Białorusinów uważany za bohatera narodowego. Walczył w: wojsku carskim (1914-18), w „białej” armii ros. (1918-20) i od 1920 po polskiej stronie. Dla […]

DYLEWO

Larass projektował i nadzorował zakładanie ogrodów, jak również kierował pracami dotyczącymi ich utrzymania. Za swoje projekty ogrodów i zawarte w nich plany dekoracji architektonicznych przyznano mu pierwsze nagrody na konkursach: w Szczecinie (1865) i na wystawie w Paryżu (1867). Największym dziełem słynnego wschodniopruskiego projektanta ogrodów jest Park w Dylewie. Pierwsze wzmianki na temat […]

Wójt Bogusław Fijas

Wieś Durąg została lokowana w 1328 roku. Na przełomie XIV i XV w. należała do Mikołaja z Durąga, działacza opozycji antykrzyżackiej, współzałożyciela Związku Pruskiego. Mikołaj zasłynął jako zdobywca Ostródy, o czym dowiadujemy się z kronik Długosza: (…) Szlachcic pruski Mikołaj z Durąga na własną rękę udał się do Ostródy, ubiegł zamek […]

Quest

Quest to zagadka, questing to turystyka z zagadkami to chęć odkrywania , nowy sposób zwiedzania łączący w sobie harcerskie podchody i poszukiwanie skarbu. Jest on nowatorskim podejściem do poznania regionu i jego środowiska kulturowego, historycznego i przyrodniczego. Powstał on w Stanach Zjednoczonych kilkanaście lat temu jako narzędzie do aktywnego poznawania regionu […]

Ospa

Częste na polskich ziemiach wojny od wieków sprzyjały szerzeniu się chorób, chociaż nie zawsze w tak oczywisty sposób jakby się to wydawało. Pierwszy najazd Tatarów (1241) pociągnął za sobą konieczność sprowadzenia w latach 1241-42 z Niemiec kupców i rzemieślników, a oni z kolei przywieźli z sobą trąd. Chorzy z zgrubiałą skórą, owrzodzeniem i zachrypniętym głosem powodowali […]