gminy-PGR

Na początku 2021 roku ruszył nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w gminach, w których w przeszłości funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Nabór potrwa do 12 lutego 2021 r. Do gmin trafią środki finansowe w wysokości 250 milionów zł. To pierwszy taki program wprost skierowany do terenów popegeerowskich i ich mieszkańców. Zaznaczyć trzeba, że wsparcie dla gmin wchodzi w skład […]

Jezus kontra szatan

Tradycji chrześcijańskiej, drugiej po greckiej tradycji stanowiącej fundament cywilizacji zachodniej, Europa zawdzięcza przekonanie, że obowiązkiem człowieka jest odpowiedzialność za otaczający nas świat. Wspomnieć jednak należy o przerażających eksperymentach totalitarnych XX-wieku, gdzie doktryny nazizmu, faszyzmu i komunizmu próbowały uczynić z człowieka pana życia i śmierci. Pamiętając bolesne doświadczenia […]

walka z covid

Epidemia związana z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę określaną jako COVID-19 (Coronavirus Desease 2019), która rozpoczęła się w Chinach w ostatnich miesiącach 2019 r. i już w ciągu pierwszych kilkunastu tygodni doprowadziła do śmierci ponad 100 tys. ludzi na całym świecie. Poddała ona bolesnej weryfikacji nie tylko rzeczywistą jakość systemów opieki zdrowotnej poszczególnych […]

Biskupiec zakłady E

Ochrona środowiska jest filarem nowoczesnego państwa dobrobytu i warunkiem zrównoważonego rozwoju. Racjonalne wymogi ochrony środowiska nie muszą kłócić się z poprawą jakości życia obywateli i szybkim wzrostem gospodarczym. W 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Polska w latach 2008–2015 notorycznie przekraczała dobowe wartości dla stężenia pyłu PM10. Również […]