Biskupiec zakłady E

Ochrona środowiska jest filarem nowoczesnego państwa dobrobytu i warunkiem zrównoważonego rozwoju. Racjonalne wymogi ochrony środowiska nie muszą kłócić się z poprawą jakości życia obywateli i szybkim wzrostem gospodarczym. W 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Polska w latach 2008–2015 notorycznie przekraczała dobowe wartości dla stężenia pyłu PM10. Również Czytaj dalej