Henryk Kiełbik

Nasze olsztyńskie „dziś” nie wzięło się znikąd. Wiele odpowiedzi na to, dlaczego obecna – nazwijmy to – rzeczywistość polityczno-kulturowa tej części naszego kraju jest taka, dostarczają nam materiały po byłej komunistycznej policji politycznie, szczególnie teczki osobowe funkcjonariuszy bezpieki… Akta Henryka Kiełbika szefa Wydziału Personalnego wojewódzkiego UB w Olsztynie, […]

W. Ogrodziński

1989 rok – Wierny do końca Zmiany zachodzące w kraju pod koniec lat osiemdziesiątych były nieuchronne, a ich konieczność powszechnie odczuwana, skoro Wojciech Ogrodziński, kreśląc prognozy na tak istotny dla najnowszej historii Polski rok 1989 pytał i zarazem przekonywał: „Jaki będzie ten nowy – 1989 rok? Znajomy doktor nauk technicznych powiedział mi […]

Wojciech Ogrodziński

Po stronie systemu Artykuły i felietony Ogrodzińskiego pokazują, jak reagował on na kryzys, jak odbierał i tłumaczył czytelnikom dokonujące się w Polsce przemiany polityczne i społeczne. Dla władz komunistycznych twórczość Ogrodzińskiego była bardzo użyteczna. Swoją elokwencją potrafił zainteresować także mniej wyrobionego czytelnika, nie posiłkując się w swych felietonach […]

Piotr Grzymowicz - Allenstein

W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu 11 lipca w Olsztynie odbywały się zorganizowane przez IPN, pod patronatem wojewody warmińsko-mazurskiego, obchody tej ważnej dla nas rocznicy. Dzień wcześniej we wsi Lubstynek w powiecie iławskim odsłonięta została tablica pamiątkowa, której treść przypomniała, że mieszkańcy kilku gmin z terenu […]

Władysław Ogrodziński

Sprawny redaktor Zachowane w zbiorach Archiwum Państwowego w Olsztynie scenariusze audycji radiowych z tamtego czasu wyraźnie świadczą o tym, że Wojciech Ogrodziński, rozpoczynając w 1975 r. pracę w olsztyńskiej rozgłośni, będącej wówczas obok „Gazety Olsztyńskiej” podstawowym narzędziem propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie [1], szybko stał się typowym dziennikarzem […]

Kto rządzi w mediach

Z przytoczonej biografii Wojciecha Ogrodzińskiego wynika, że był osobą nietuzinkową, pracowitą, zdolną, sprawnym i doświadczonym redaktorem, postacią niemal świetlaną. Dla wielu dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej, m.in. członków „Solidarności” i NZS, obecność Ogrodzińskiego w mediach i życiu publicznym również po 1989 r. kojarzy się jednak – i całkiem słusznie – z czasami realnego socjalizmu. […]

wojciech ogrodzinski2 - Opinie Olsztyn (debata Olsztyn)

Przez lata trwania Polski „ludowej”, a także (niestety) i III Rzeczypospolitej przywykliśmy do funkcjonowania w polskiej przestrzeni publicznej, medialnej, politycznej wielu osób uchodzących za „autorytety”. Swoją pozycję zawdzięczają oni przeważnie lojalnej niegdyś wobec reżimu komunistycznego postawie. Jedną z takich postaci jest niewątpliwie Wojciech Ogrodziński. Redaktora Wojciecha Ogrodzińskiego […]

Sąsiedzi

Od kilku miesięcy prezydent Rosji, Władimir Putin próbuje fałszować historię. Kreml przypisuje Polsce winę za wybuch II wojny światowej, zarzucając nam jednocześnie współudział w holokauście Żydów. Rosjanie przedstawiają siebie jako wybawców Europy, przemilczając trwający blisko dwa lata sojusz z III Rzeszą, udział Sowietów w ludobójstwie […]