Polskie Szkoły na Warmii cz 4

Dzieje nowoczesnego szkolnictwa polskiego na Warmii i Mazurach, przed II wojną światową stanowiących część niemieckiej prowincji Prusy Wschodnie, sięgają okresu plebiscytu, przeprowadzonego w 1920 roku. Porażka plebiscytowa nie osłabiła dążeń polskiej mniejszości narodowej do posiadania własnych szkół, czego wyrazem było powołanie, dnia 11 listopada 1921 roku w Olsztynie, Polsko-Katolickiego Towarzystwa […]

Pancernik Schleswig Holstein ostrzeliwuje Westerplatte - Opinie Olsztyn (debata Olsztyn)

Osiemdziesiąt jeden lat temu wojska dwóch totalitarnych państw – 1 września 1939 roku III Rzeszy Niemieckiej, a szesnaście dni później Związku Sowieckiego – zaatakowały Rzeczpospolitą Polską, rozpoczynając tym samym drugi konflikt zbrojny na skalę światową. Wydarzenia te stanowiły konsekwencję postanowień tajnego protokołu dodatkowego do podpisanego 23 sierpnia tegoż […]

ślady wojny polsko-bolszewickiej na WiM

W sierpniu upływa sto lat od przełomowych dla zwycięstwa Polaków w wojnie z Rosją Sowiecką wydarzeń, a mianowicie zatrzymania Armii Czerwonej na przedpolach Warszawy (głównie przez młodych ochotników, dowodzonych przez generała Józefa Hallera), genialnej kontrofensywy znad rzeki Wieprz, przeprowadzonej przez grupę operacyjną Wojska Polskiego, z Naczelnym Wodzem Józefem Piłsudskim na czele, […]

Plebiscyt na Warmii i Mazurach 1920

Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Marszałek Józef Piłsudski Odzyskanie przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku inicjowało niełatwy czas kształtowania jej terytorium i ustroju politycznego. Kwestią otwartą pozostawał chociażby przebieg granic naszej Ojczyzny. […]

Human rights in Poland PO-PSL

W naukach społecznych prawa człowieka są definiowane jako zespół fundamentalnych i powszechnych uprawnień, przysługujących każdej ludzkiej istocie – osobie. Wywodzą się one z prawa boskiego, naturalnego (nie stanowionego), a ich źródłem i podstawą jest przyrodzona godność, stąd obowiązują niezależnie od jakiejkolwiek władzy publicznej – państwo ani ich nie nadaje, […]

Ofiary katastrofy smoleńskiej (10 kwietnia 2010)

Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Marszałek Józef Piłsudski W Wielki Piątek, 10 kwietnia, upłynie dziesięć lat od tragedii pod Smoleńskiem. Wśród dziewięćdziesięciu sześciu członków delegacji i załogi rządowego samolotu TU-154M, z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem […]

Dowódca V Brygady Wileńskiej AK i jego żołnierze – od lewej: ppor. Henryk Wieliczko ps. „Lufa”, por. Marian Pluciński ps. „Mścisław”, mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”, wachm. Jerzy Lejkowski ps. „Szpagat” i ppor. Zdzisław Badocha ps. „Żelazny” (fot. z archiwum IPN)

Sześćdziesiąt dziewięć lat temu, 1 marca 1951 roku, w piwnicach budynku gospodarczego na terenie więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie zamordowani zostali członkowie IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: prezes Zarządu podpułkownik Łukasz Ciepliński ps. „Pług”, prezes Obszaru Zachodniego major Adam Lazarowicz ps. „Klamra”, prezes […]

Inskrypcja

Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Marszałek Józef Piłsudski W dziejach Brąswałdu – urokliwej wsi w powiecie olsztyńskim – można odnaleźć interesujące dowody polskości Warmii, które wiążą się głównie z dwiema wyjątkowymi postaciami: wieloletnim proboszczem […]

Pamiątkowa tablica 19.2.1945

Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Marszałek Józef Piłsudski W dniu 22 stycznia 1945 roku Armia Czerwona, po stosunkowo krótkich walkach z Niemcami, zdobyła Olsztyn. Zajęcie ówczesnego miasta Allenstein uczczono, podobno, salwami armatnimi w Moskwie. Sowieccy […]