Paweł Warot przy grobie

W związku z 158. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego na cmentarzu rzymskokatolickim przy kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w miejscowości Klon koło Rozóg dr Paweł Piotr Warot naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie oddał hołd wszystkim biorącym udział w Powstaniu 1863 r. Szef olsztyńskiego IPN złożył wiązankę kwiatów i zmówił modlitwę na grobie Jakuba Pałaszewskiego. Jest to jedyny zachowany na Mazurach grób powstańca 1863 r.

tablica nagrobna

„Z racji przygranicznego położenia takich miejscowości jak: Rozogi, Klon, Wujaki, Dąbrowy, czy Lesiny Wielkie, służyły jako teren przerzutu broni, rannych lub ukrywających się przed represjami powstańców styczniowych. Na samej granicy dochodziło do potyczek oddziałów powstańczych z wojskami rosyjskimi. Powstańcy na ogół spotykali się z przychylnością ze strony Mazurów i wielu z nich zostało tu na zawsze. Jednym z nich był Jakub Pałaszewski, który urodził się w 1840 r. Kiedy wybuchło powstanie, miał zaledwie 23 lata. Walczył w oddziale płk Zygmunta Padlewskiego działającego na Kurpiach oraz na Mazowszu. Po upadku powstania w 1864 r. uciekł przed represjami i znalazł schronienie wśród mazurskiej ludności we wsi Klon, gdzie zamieszkał. Uprawiał tu ziemię, jeździł też do Spychowa po ryby, które potem sprzedawał. Był dwukrotnie żonaty. Zmarł w 1938 r., mając 98 lat”.

(Informacja zaczerpnięta ze strony Instytutu Pamięci Narodowej)

Redakcja