Stowarzyszenie Media Warmia
z siedzibą w Olsztynie 

ul. Towarowa 2
10-417 Olsztyn