MEN: Egzaminy się odbędą

Zazwyczaj w kwietniu i maju uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i absolwenci liceów i techników przystępowali do egzaminów zewnętrznych. Tak miało być również i w tym roku, jednak czasowe ograniczenie w funkcjonowaniu szkół spowodowało, że uczniowie nie mogą przystąpić do egzaminów w terminach ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Nie oznacza to jednak, że egzaminy nie zostaną przeprowadzone. Już wiemy, że zgodnie z nowym harmonogramem podanym przez resort edukacji, ósmoklasiści napiszą egzamin w terminie 16 – 18 czerwca. Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do 29 czerwca.

Od 22 czerwca młodzież przystąpi do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i 2017), a w połowie sierpnia do egzaminu zawodowego w nowej Formule 2019.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, która organizuje i nadzoruje przebieg egzaminów zewnętrznych jest już przygotowana do ich przeprowadzenia. Na uczniów czekają arkusze egzaminacyjne, które trafią do szkół z zachowaniem procedur określonych prawem oświatowym oraz zgodnie z niedawno ogłoszonym harmonogramem. Egzaminy przeprowadzane będą w macierzystych szkołach z zachowaniem rekomendacji i zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Ze względu na rygor sanitarny oraz w trosce o zdrowie uczniów w bieżącym roku szkolnym egzamin maturalny odbędzie się tylko w części pisemnej.

Nie ma też obawy, że uczniowie nie będą przygotowani do egzaminów. To, że nie zasiadają w szkolnych ławach, nie oznacza, że nie mają możliwość nauki. Od 20 marca szkoły rozpoczęły realizację zadań edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a od 25 marca nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie, wykorzystując własne materiały edukacyjne oraz materiały rekomendowane przez MEN. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli korzystają z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych. Wykonują zadane prace domowe i odsyłają je nauczycielom drogą elektroniczną (w postaci skanów lub plików). Mają czas na indywidualną naukę i odpoczynek. Postępy uczniów, ich wiedzę i umiejętności w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół monitorują i oceniają nauczyciele. W celu jak najlepszego przygotowania uczniów do egzaminów, nauczyciele w pracy zdalnej wykorzystują różne formy realizacji podstawy programowej, zawsze jednak uwzględniając możliwości uczących się. Dzięki temu wiadomości i umiejętności, przydatne na egzaminie, są przekazywane systematycznie, choć z wykorzystaniem technik nauczania
na odległość.

Wojciech Cybulski

0 0 ocen
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments