Zmiany w szkolnictwie zawodowym

Jednym z głównych celów wdrażanej obecnie reformy edukacji jest dopasowanie nowego systemu szkolnictwa branżowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz podniesienie prestiżu kształcenia zawodowego. Dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe jak i czteroletnie technika nie spełniały oczekiwań pracodawców. Nie współpracowały z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz nie uwzględniały potrzeb rynku pracy.

W ramach przyjętych nowych rozwiązań organizacyjnych i prawnych zweryfikowane zostały wszystkie obszary kształcenia zawodowego. Wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących szkolnictwa branżowego dokładnie określiły zadania szkół, organów prowadzących, pracodawców oraz ministrów właściwych dla poszczególnych zawodów. Znacznie wzmocniono wpływ firm i organizacji zrzeszających przedsiębiorców w proces kształcenia, np. poprzez udział pracodawców w egzaminach zawodowych i konsultacjach na temat nowej podstawy programowej. Umożliwiono uczniom realizację praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy.

Obecnie placówki otwierają nowe kierunki kształcenia w porozumieniu z lokalnymi pracodawcami. Uwzględniają potrzeby rynku pracy oraz współpracują z przedsiębiorcami właściwymi dla danej branży i zawodu. Pracodawcy obejmują wybrane klasy patronatem oraz wyposażają zaplecza techniczne szkół do nauki zawodu. Uczestniczą w przygotowywaniu programów praktyk zawodowych, coraz chętniej przyjmują na staż nie tylko uczniów, ale i również nauczycieli. Niektórzy pracodawcy organizują konkursy, fundują nagrody oraz stypendia zdolnym uczniom.

Kurator oświaty monitoruje dostosowanie kształcenia zawodowego do wymogów lokalnego i regionalnego rynku pracy, który powinien być zgodny z potrzebami przedsiębiorców. Dużą wagę przywiązuje do podnoszenia atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego, rozwijania doradztwa zawodowego, wzmacniania zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego. Podejmuje też działania wspomagające uczniów w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej.

Wspomniane przedsięwzięcia w zakresie zmian systemowych i programowych przyczyniają się do rozwoju nowoczesnego szkolnictwa zawodowego, odpowiadającego potrzebom innowacyjnej i nowoczesnej gospodarki, a nowe branżowe szkoły I stopnia oraz technika są dla młodzieży miejscem zdobycia dobrego zawodu i uzyskania kompetencji przydatnych na rynku pracy.

Wojciech Cybulski

4 1 ocen
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments