tramwaje Olsztyn

Budowa i rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie jest przysłowiowym „trupem w szafie” , który gdy wypadnie pogrzebie prezydenta Piotra Grzymowicza. Jak na razie trup jest zamknięty i pilnowany przez całe stado radnych, których milczenie zaczyna przypominać słynną sycylijską omertę (Omertà – zmowa milczenia; nieformalne prawo sycylijskie zabraniające członkowi mafii informowania o przestępstwach mafii osób z tym przestępstwem niezwiązanych, w szczególności sędziów i policji. Z tego powodu przestępstwa mafijne były tak trudne do rozwiązania. Złamanie omerty groziło egzekucją poprzez zastrzelenie zdrajcy).

Głos tych nielicznych sprawiedliwych domagających się informacji na temat realizacji projektu tramwajowego jest jak głos wołającego na puszczy, pozostaje bez odpowiedzi. Poniżej prezentujemy refleksje radnego Jarosława Babalskiego związane z ostatnią sesją Rady Miasta.

Wiedza reglamentowana

Refleksja po XXI sesji RM? Jak najgorsza. Powód? Odrzucenie wniosku o poszerzenie porządku obrad w sprawie uzyskania od Prezydenta Olsztyna informacji nt. realizacji projektu tramwajowego. Na stole leżą publiczne miliony a radnych nie interesują dochodzące do opinii publicznej niepokojące sygnały w niniejszej sprawie. Jak rozłożyły się głosy odrzucające wniosek? Za odrzuceniem wniosku PO (7), Klub Prezydenta Grzymowicza (2), Klub Demokratyczny Olsztyn (2), wstrzymała się jedna osoba, nie głosowało (5). Z tej ostatniej piątki jedna osoba usprawiedliwiona (nieobecny przez całą sesję). Dlaczego pozostała (4) nie odważyła się zająć stanowiska – pozostanie tajemnicą. Tak, więc tylko ośmioro radnych (8) było zainteresowanych tym jak wydawane są publiczne pieniądze. Wniosek był następującej treści:

„Panie Przewodniczący, na podstawie §18.1 załącznika nr 4 do Statutu Miasta Olsztyna w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o uzupełnienie porządku obrad i przedstawienie informacji przez Pana Prezydenta w sprawie:

1. Stanu (sytuacji) realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie nr referencyjny – ZP.271.1.10.2020.a / Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie obejmująca całościową budowę̨ infrastruktury tramwajowej zaprojektowanej w ulicach: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego i Wilczyńskiego do Os. Pieczywo oraz na Placu Jedności Słowiańskiej przy Wysokiej Bramie, konieczną do uruchomienia i prawidłowej eksploatacji komunikacji tramwajowej na liniach nr 4 i 5. Zamówienie realizowane będzie na w pełni zurbanizowanych i użytkowanych ulicach miejskich, pod ruchem, według dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska, zgodnie z uzyskanymi decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanymi na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szacunkowa całkowita wartość bez VAT 389 990 883. 72 Pln.

2. Stanu realizacji Umowy Nr JRP.V.272.7.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku pomiędzy Gminą Olsztyn reprezentowaną przez Pana Prezydenta a firmą Durmazlar reprezentowaną przez członka zarządu, pełnomocnika – tu nazwisko.

Jak wynika z umowy całkowita wartość przedmiotu umowy, określonego w §2 wynosi brutto 206.189.793,43 mln. Proszę przedstawić m. in. szczegółowy harmonogram (z terminami) odbioru pierwszego i kolejnych tramwajów. Czy prawdą jest to o czym rozpisuje się prasa tj. zmiana ceny i terminów realizacji. Jaka jest prawda na temat nagle przerwanej a co dopiero rozpoczętej jeździe testowej pierwszego egzemplarza dostarczonego tramwaju, który jak wszyscy wiemy wykoleił się.

Wokół obydwu wskazanych przedsięwzięć w ostatnich dniach do opinii publicznej docierają niepokojące sygnały co do realizacji w/w projektów. Zatem zwracamy się z wnioskiem o informację co do realizacji tych projektów.”

Tyle wniosek. Procedura i tryb uzyskania informacji określona w Statucie Miasta Olsztyna. Niestety, już na etapie przedstawiania wniosku Przewodniczący RM wielokrotnie przerywał i napominał wnioskodawcę. Czy tak powinny wyglądać standardy debaty? W czym więc problem aby uciąć spekulacje i udzielić wiarygodnej informacji na forum RM przez najważniejszego urzędnika! Zaskoczenia nie mogło być. W przeddzień obrad sesyjnych podczas prac w komisji budżetu zgłosiłem taki wniosek. Niestety nawet nie został poddany pod głosowanie. Podczas ustalania porządku moje przewidywania niestety potwierdziły się. Wiadomo, trudne sprawy zamiatamy. Wiedza ściśle reglamentowana.

Wiceprzewodniczący RM Olsztyna

Jarosław Babalski

4.5 4 ocen
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments