E-learning

Wdrażana od ponad dwóch lat reforma edukacji to nie tylko duże zmiany strukturalnej i programowe systemu oświaty w Polsce, ale także nowe rozwiązania w zakresie innowacyjności i nowoczesności w nauczaniu. Tablice multimedialne w klasopracowniach oraz stosowanie w pracy z uczniem nowych technologii komputerowych i komunikacyjnych to już zjawisko niemalże powszechne w naszych placówkach oświatowych. Ta nowa jakość w edukacji możliwa jest dzięki rządowym programom wspierającym samorządy w doposażaniu szkół.

Przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Cyfryzacji programy i projekty zmieniają szybko rzeczywistość szkolną. Przykładem może być cieszący się dużą popularnością Program Aktywna Tablica. Szkoły w ramach programu mogły zakupić urządzenia multimedialne zastępujące tradycyjne tablice, a także projektory i głośniki. Samorządy, które zdecydowały się na doposażenie szkół otrzymały dofinansowanie w wysokości 80% na łączną kwotę 6 247 890 zł. Kolejny program to Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, który zapewnia szkołom bezpłatny dostęp do bezpiecznego, szerokopasmowego Internetu. Obecnie z usług OSE korzysta 12 967 szkół w Polsce, z tego 852 w województwie warmińsko-mazurskim. Do końca 2020 roku planuje się umożliwienie ko­rzystania z usług OSE wszystkim szkołom w kraju.

Nauczycielom dedykowany jest Projekt Lekcja Enter, który ma na celu przeszkolenie 75 tys. nauczycieli przedmiotów ogól­nokształcących. Szkole­nia rozpoczęły się z początkiem 2020 r. Umożliwią one nabycie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych w zakresie korzystania z już istniejących i tworzenia własnych e-materiałów edukacyjnych. Projekt o wartości 50 mln zł będzie trwał do 2023 r.

Program Rozwoju Talentów Informatycznych udziela wsparcia w rozwoju młodzieży o szczególnych zdolnościach w zakresie algorytmiki i programowania oraz projektowania gier komputerowych. Jest to program skie­rowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych, jego koordynatorem jest Minister Cyfryzacji. Łączna kwota wydatków na realizację Programu to 82,8 mln zł.

Przygotowane wcześniej programy i nowe projekty takie jak bezpłatna platforma edukacyjna czy cyfrowe odzwierciedlenie podręczników pomagają dzisiaj nauczycielom w zdalnej pracy z uczniem. Być może obowiązkowe zawieszenie zajęć w szkołach przyśpieszy cyfryzację procesów edukacyjnych i każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców będzie miał dobrą szkołę i dobrą edukację.

Wojciech Cybulski

0 0 ocen
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments