PlacówkI doskonalenia nauczycieli

Istotnym elementem nowego systemu doskonalenia nauczycieli jest doradztwo metodyczne, które przez wiele ostatnich lat nie zaspakajało potrzeb szkoleniowych pedagogów.

Jednostki samorządu terytorialnego ze względu na małe środki wyodrębnione w budżetach, nie tworzyły i nie prowadziły placówek doskonalenia. Wdrażane od roku nowe rozwiązania prawne, przenoszą doradztwo metodyczne z poziomu lokalnego na poziom wojewódzki. Obecnie w budżetach wojewodów zabezpieczone są środki, które w ramach dotacji celowej przekazywane są samorządom prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli.

Zaproponowane zmiany finansowania doradztwa metodycznego przynoszą już oczekiwane efekty. Widzimy je także w naszym województwie, gdzie w ostatnim roku powstały cztery nowe ośrodki metodyczne w Kętrzynie, Nidzicy, Bartoszycach i Giżycku, i obok istniejących wcześniej w Olsztynie, Elblągu i Ełku tworzą dzisiaj sieć doradztwa metodycznego na Warmii, Mazurach i Powiślu. Zwiększyła się również liczba samych doradców. W województwie warmińsko-mazurskim mamy zatrudnionych 86 specjalistów, przed zmianami było ich tylko 29. Warto nadmienić, iż zmianie uległy także warunki i tryb wyłaniania doradców. Według nowych rozwiązań zadania nauczyciela doradcy metodycznego powierza kurator oświaty w porozumieniu z dyrektorem publicznej placówki doskonalenia nauczycieli.

Natomiast nie uległy zmianie zadania obowiązkowe doradców jak i forma ich realizacji. Doradcy metodyczni nadal wspomagają nauczycieli i rady pedagogiczne w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów kształcenia i wychowania. Prowadzą zajęcia otwarte i warsztatowe oraz udzielają indywidualnych konsultacji. Nauczyciele doradcy swoje zadania realizują w ścisłej współpracy z bibliotekami pedagogicznymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz kuratorem oświaty.

Opisane wyżej zmiany są realizacją zgłaszanych od wielu lat postulatów środowiska oświatowego w zakresie doradztwa metodycznego. Dyrektorzy szkół i sami nauczyciele oczekiwali równego dostępu terytorialnego jak i przedmiotowego do sieci doradców. Powstanie nowych ośrodków metodycznych oraz szybki wzrost liczby doradców, to duża zmiana systemowa, która umożliwi nauczycielom realizację bieżących potrzeb szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawodowego.

Wojciech Cybulski

0 0 ocen
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments