walka z covid

Epidemia związana z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę określaną jako COVID-19 (Coronavirus Desease 2019), która rozpoczęła się w Chinach w ostatnich miesiącach 2019 r. i już w ciągu pierwszych kilkunastu tygodni doprowadziła do śmierci ponad 100 tys. ludzi na całym świecie. Poddała ona bolesnej weryfikacji nie tylko rzeczywistą jakość systemów opieki zdrowotnej poszczególnych państw, ale również sprawność ich rządów i przyjmowane przez nie priorytety.

O sprawności i skuteczności reakcji polskiego rządu w sferze gospodarki świadczy fakt, że polski minister finansów Tadeusz Kościński został wybrany przez „GlobalMarkets” najlepszym ministrem finansów roku 2020 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Każdego roku przyznawane są nagrody dla najlepszych ministrów finansów oraz gubernatorów Banku Światowego. Nagrody te wręczane są przy okazji corocznych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. „GlobalMarkets” to periodyk publikowany cyfrowo w związku z dorocznym spotkaniem MFW i BŚ. W piśmie do ministra Kosińskiego podkreślono, że pandemia koronawirusa dotknęła Polskę, jednak dzięki dywersyfikacji i szybkiemu wdrożeniu przez ministerstwo finansów solidnych i agresywnych środków stymulujących gospodarkę, Polska wydaje się być jedną z najmniej dotkniętych kryzysem gospodarek w Unii Europejskiej. Zdaniem „GlobalMarkets” tarcza finansowa była powszechnie chwalona jako szybka i skuteczna odpowiedź na kryzys, zwłaszcza w uzupełnieniu do pakietu wsparcia gospodarczego w postaci tarczy antykryzysowej.

Jeśli chodzi o kwestię czy szczepienia na koronawirusa powinny być w Polsce obowiązkowe oraz czy rząd Polski powinien finansować taką szczepionkę dla swoich obywateli to należy zgodzić się z dr. Andrzejem Dudą Prezydentem Rzeczypospolitej, który podczas telewizyjnej debaty w czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi stwierdził, że kiedy już szczepionka zostanie wynaleziona, powinna najpierw zostać wnikliwie u nas przebadana. Następnie, jeżeli zostanie dopuszczona, powinna być dostępna powszechnie, przede wszystkim dla seniorów i dla tej grupy społecznej winna być dostępna nieodpłatnie. Złym rozwiązaniem byłoby wprowadzanie przymusu szczepienia wszystkich obywateli. Kto będzie chciał skorzystać z tej szczepionki, ten będzie mógł to zrobić. Powinno to być dowolne, tak, jak przy grypie.

Rozpatrując kwestię, czy na przyszłość lepiej by o wszelkich restrykcjach związanych z pandemią koronawirusa decydował rząd czy np. poszczególne samorządy lokalne lub wojewódzkie w zależności od bieżącej sytuacji, to biorąc pod uwagę nieudolność samorządu Warszawy rządzonego przez Platformę Obywatelską w sprawie awarii oczyszczalni ścieków Czajka, to odpowiedź wydaje się być jednoznaczna. Warto jedynie przypomnieć, że we wrześniu 2007 roku, za prezydentury Hanny Gronkiewicz-Walz, warszawskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłosiło wyniki przetargu na budowę oczyszczalni ścieków Czajka. Wybrano ofertę Warbudu kosztującą 564 mln euro. Zwycięska oferta przekraczała o 244 mln euro szacunkowy koszt budowy, który wynikał z analiz przeprowadzonych przez niezależnych ekspertów na zlecenie MPWiK. Był to także projekt najdroższej oczyszczalni ścieków na świecie.

W przypadku Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z PO PSL o jego niekompetencji w walce ze skutkami gospodarczymi koronawirusa świadczą liczne sygnały od przedsiębiorców z regionu o rażących nieprawidłowościach, które odnotowano podczas naboru w dniu 30 września br. wniosków na granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców w ramach projektu „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur”. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość zwrócił się do Marszałka z prośbą o podjęcie kontroli przebiegu składania i przyjmowania wniosków w dniu 30 września br. przez system informatyczny Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Kontrola ta powinna wyjaśnić i wykluczyć możliwość wykorzystania w trakcie realizacji tej procedury specjalnych aplikacji informatycznych lub botów. Radni zasugerowali również ponowne przeprowadzenie w pełni transparentnego naboru dla uspokojenia opinii publicznej.

Dr Marcin Kazimierczuk
Radny Województwa Warmińsko-Mazurskiego