Piotr Grzymowicz - absolutorium

Raport o stanie Miasta Olsztyn 2019” – czyli czego (nie) dowie się mieszkaniec naszego miasta? Raport o stanie miasta połączony z udzieleniem wotum zaufania organowi wykonawczemu to obok sesji budżetowej jedno z dwóch najważniejszych posiedzeń w roku kalendarzowym samorządu. Edukacja Znaczenie edukacji w gminie jest i pozostanie priorytetowe, Czytaj dalej

konkursy przedmiotowe - Opinie Olsztyn (debata Olsztyn)

Z uwagą przeczytałam tekst naszego kuratora oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego z 6 maja 2020 pt. „Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2019/2020”. Najbardziej zaciekawiło mnie podane na końcu zestawienie liczby laureatów z lat 2016-2020, w którym szkoły olsztyńskie plasują się na trzecim miejscu, po szkołach elbląskich i ełckich. Czytaj dalej

PlacówkI doskonalenia nauczycieli

Istotnym elementem nowego systemu doskonalenia nauczycieli jest doradztwo metodyczne, które przez wiele ostatnich lat nie zaspakajało potrzeb szkoleniowych pedagogów. Jednostki samorządu terytorialnego ze względu na małe środki wyodrębnione w budżetach, nie tworzyły i nie prowadziły placówek doskonalenia. Wdrażane od roku nowe rozwiązania prawne, przenoszą doradztwo metodyczne z poziomu lokalnego na poziom Czytaj dalej

banknoty

W ostatnich latach dokonanych zostało wiele zmian z zakresu systemu finansowania zadań oświatowych. Należy tu wspomnieć o ustawie z 27 października 2017r.. W ustawie wprowadzono szereg korzystnych, uszczelniających i upraszczających zmian dotyczących naliczania dotacji przedszkolnej, dotacji na podręczniki oraz dotacji udzielanych z budżetów samorządów dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek Czytaj dalej