Zdalna Szkoła +

Już od 15 maja rusza kolejny program wsparcia kształcenia na odległość „Zdalna szkoła +”. Jest to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach programu do samorządów trafi 180 mln zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Program „Zdalna szkoła+” jest kontynuacją wdrożonego od 1 kwietnia programu „Zdalna Czytaj dalej

PlacówkI doskonalenia nauczycieli

Istotnym elementem nowego systemu doskonalenia nauczycieli jest doradztwo metodyczne, które przez wiele ostatnich lat nie zaspakajało potrzeb szkoleniowych pedagogów. Jednostki samorządu terytorialnego ze względu na małe środki wyodrębnione w budżetach, nie tworzyły i nie prowadziły placówek doskonalenia. Wdrażane od roku nowe rozwiązania prawne, przenoszą doradztwo metodyczne z poziomu lokalnego na poziom Czytaj dalej

Kształcenie w placówkach oświatowych

W związku z panującą pandemią nauka na odległość stała się koniecznością. Z tego powodu określone  zostały zasady prowadzenia nauczania oraz stworzono ramy oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Nauczanie na odległość ma uwzględnić równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także jego Czytaj dalej

Stephen Hawking

W ciągu najbliższego roku świat nauki i wiary – a mowa o wszystkich religiach monoteistycznych – czeka spór o znaczeniu fundamentalnym. Będzie to spór o to, czy ludzkość oraz otaczająca nas rzeczywistość jest realnym dziełem Stwórcy, czy – jak uważa coraz więcej naukowców – niczym więcej, niż symulacją komputerową z arbitralnie narzuconymi regułami oraz losem Czytaj dalej

Terminator 2020 4

To, że autonomiczna broń wymknie się spod ludzkiej kontroli jest pewne. Pytanie, kiedy to się wydarzy i jak dramatyczne będzie miało dla ludzkości skutki. Konferencja dotycząca autonomicznych systemów uzbrojenia, która odbyła się pod koniec sierpnia w genewskiej siedzibie ONZ nie pozostawia złudzeń: albo armie zrezygnują z robotów i dronów, albo czeka Czytaj dalej