DYLEWO

Larass projektował i nadzorował zakładanie ogrodów, jak również kierował pracami dotyczącymi ich utrzymania. Za swoje projekty ogrodów i zawarte w nich plany dekoracji architektonicznych przyznano mu pierwsze nagrody na konkursach: w Szczecinie (1865) i na wystawie w Paryżu (1867). Największym dziełem słynnego wschodniopruskiego projektanta ogrodów jest Park w Dylewie. Pierwsze wzmianki na temat Czytaj dalej

polskie Termopile

Każdy kto ma jakiekolwiek pojęcie o historii na pewno słyszał o bitwie pod Termopilami i trzystu Spartanach, którzy polegli podczas bohaterskiej walki z Persami. Ci, bardziej dociekliwi mogli słyszeć o bitwie pod Shiroyamą, gdzie kilkuset samurajów stanęło do walki przeciwko trzydziestu tysiącom żołnierzy wojsk rządowych Cesarskiej Armii Japonii. W Stanach Zjednoczonych,popularna Czytaj dalej

Wójt Bogusław Fijas

Wieś Durąg została lokowana w 1328 roku. Na przełomie XIV i XV w. należała do Mikołaja z Durąga, działacza opozycji antykrzyżackiej, współzałożyciela Związku Pruskiego. Mikołaj zasłynął jako zdobywca Ostródy, o czym dowiadujemy się z kronik Długosza: (…) Szlachcic pruski Mikołaj z Durąga na własną rękę udał się do Ostródy, ubiegł zamek Czytaj dalej

Tablice katyńskie, Twer

„Nie trzeba się wstydzić, gdy wpadnie się do błota, ale jest hańbą nie chcieć z niego powstać”. Kilka dni temu w Twerze, mieście noszącym do 1990 roku nazwę Kalinin, doszło za zgodą władz rosyjskich do usunięcia dwóch tablic upamiętniających polskich oficerów zamordowanych w 1940 roku. Współsprawcą tego rosyjskiego ludobójstwa – z okresu, kiedy to Rosja posługiwała Czytaj dalej

Sylwetki Żołnierzy Niezłomnych (cz. 4)

Danuta Siedzikówna „Inka” Urodziła się 3 września 1928 r. w Guszczewinie koło Narewki, na skraju Puszczy Białowieskiej. Ojciec, Wacław Siedzik, jako student Politechniki w Petersburgu został w 1913 r. zesłany na Sybir za uczestnictwo w polskiej organizacji niepodległościowej. W lutym 1940 r. deportowany został przez NKWD w głąb Związku Sowieckiego. Po podpisaniu układu Sikorski-Majski wstąpił Czytaj dalej

Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Wielkanoc to najstarsze święto chrześcijańskie. Tradycja czyni je również najważniejszym wśród uroczystości kościelnych. Dotyczy ona nie tylko upamiętnienia wydarzeń biblijnych, lecz co ważniejsze, w tym czasie wypełnia się tajemnica wiary. Wyznaczanie terminu Wielkanocy Dawniej Wielkanoc zwano Paschą, co wiązało się z kontynuacją tradycji zaczerpniętej z judaizmu. Nazwa Czytaj dalej

Ofiary katastrofy smoleńskiej (10 kwietnia 2010)

Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Marszałek Józef Piłsudski W Wielki Piątek, 10 kwietnia, upłynie dziesięć lat od tragedii pod Smoleńskiem. Wśród dziewięćdziesięciu sześciu członków delegacji i załogi rządowego samolotu TU-154M, z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Czytaj dalej

Ospa

Częste na polskich ziemiach wojny od wieków sprzyjały szerzeniu się chorób, chociaż nie zawsze w tak oczywisty sposób jakby się to wydawało. Pierwszy najazd Tatarów (1241) pociągnął za sobą konieczność sprowadzenia w latach 1241-42 z Niemiec kupców i rzemieślników, a oni z kolei przywieźli z sobą trąd. Chorzy z zgrubiałą skórą, owrzodzeniem i zachrypniętym głosem powodowali Czytaj dalej

Łupaszka i Bury

Mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” Urodził się 12 marca 1910 w Stryju. W 1934 roku ukończył Podchorążówkę w Grudziądzu i uzyskał stopień podporucznika. Trafił do 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich w Wilnie i w tej jednostce walczył podczas kampanii wrześniowej. W trakcie walk dostał się do sowieckiej niewoli, z której po kilku dniach uciekł. Po nieudanych próbach przedostania się na Węgry, jesienią Czytaj dalej