Sławomir Hryniewicz na "Szlaku Nadziei"

W sobotę 23 stycznia 2021, wyemitowany zostanie IV odcinek survivalu, reality show „Szlak nadziei” poświęcony pamięci tysięcy polskich żołnierzy i ludności cywilnej, którzy blisko 80 lat temu podjęli bezprecedensowy w historii marsz po wolną Polskę. (emisja co sobotę w TVP Historia, godz. 20.00, powtórka w niedzielę o godz. 11.00, wyemitowane odcinki można […]

Czeczeni

Następną nacją, która zasiliła nasz sowchoz (po Polakach) byli Rumuni. Przywieziono ich z Mołdawii i Besarabii. Kontakt z nimi był możliwy, gdyż znali język małoruski. Trzeba koniecznie zaznaczyć, że Rosjanie i Mahometanie mieszkający wokół naszego sowchozu byli ludźmi uczciwymi. Tam nie było zamków przy drzwiach, bo nikt do nikogo nie szedł […]

foto start - Opinie Olsztyn (debata Olsztyn)

Każda rodzina dostała kawałek pryczy i słomy do przykrycia desek, żeby mogła wypoczywać. Sowchoz, do którego nas przydzielono według Rosjan, miał specjalizację produkcji mięsa (myaso sowchoz). Zajmował się hodowlą bydła i trzody. Bydło na okres letni było wypędzane na wypas na step – od pokazania się traw na wiosnę, do pierwszych przymrozków. […]

Deportacje obywateli polskich do ZSRR

Urodziłem się 31.07.1937 roku w Ożomli Małej, powiat Jaworów, woj. lwowskie. Imię moje to hołd mego Ojca po śmierci jego Komendanta i Marszałka Rzeczypospolitej. Mój Tato – legionista, uczestnik wojny bolszewickiej, był oficerem Wojska Polskiego. Urodził się w 1898 roku. Mama z domu Kamińska – córka posiadacza ziemskiego urodzona w 1906 roku w posiadłości […]

deportacje Polaków do Związku Sowieckiego

Wywożono ich na Syberię i do Kazachstanu. Wśród wywiezionych do Kazachstanu byli przedstawiciele inteligencji (nauczyciele, urzędnicy państwowi), wykwalifikowani robotnicy i rzemieślnicy, policjanci i wojskowi (w tym polscy osadnicy wojskowi – żołnierze z czasu wojny polsko-bolszewickiej) itd. Oprócz Polaków deportowano też Białorusinów, Ukraińców i Żydów, ale Polacy stanowili najliczniejszą grupę (70-80%). Istnieją […]

Szlak Nadziei

W pierwszą sobotę stycznia 2021 roku  na antenie TVP Historia zaprezentowano pierwszy odcinek survivalu,  reality show „Szlak nadziei”. Przez trzynaście tygodni 6 uczestników  programu wraz z prowadząca Idą Nowakowską, przemierzą szlak Armii Andersa zwanym szlakiem nadziei. Program jest wyrazem hołdu dla pamięci tysięcy polskich żołnierzy i ludności […]

Pogoń Litewska

30 grudnia – w 1565 roku wydanie przywileju wileńskiego Wydanie samego przywileju było częścią dłuższego procesu, którego celem było unowocześnienie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Modernizacja była niezbędna nie tylko ze względu na perspektywę związku z Koroną, ale również dla spełnienia żądań litewskiej szlachty. Litwa była od ponad pół wieku poważnie zagrożona przez Moskwę. Własnymi […]

Jasna Góra 1655

26 grudnia  – W nocy z 26 na 27 grudnia 1655 roku Szwedzi odstąpili od oblężenia Jasnej Góry, które trwało przez 40 dni. Oblężenie klasztoru paulinów na Jasnej Górze miało miejsce podczas potopu szwedzkiego. Na czele klasztoru jasnogórskiego stał wówczas Augustyn Kordecki, który 7 listopada. postanowił uznać władzę Karola Gustawa, tym samym otrzymując od władcy szwedzkiego […]