Broniarz ZNP

Opozycja zacieśnia szeregi w związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego. Rekomendacje i zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące szkół najgłośniej krytykuje totalna opozycja i Związek Nauczycielstwa Polskiego, a wśród nich ci, którzy z uporem godnym lepszej sprawy nie wkładają maseczek np. w środkach publicznego transportu twierdząc, że to… forma zniewolenia. Spór, Czytaj dalej

1 września - Opinie Olsztyn (debata Olsztyn)

Jaki będzie nowy rok szkolny? O organizację pracy szkół pytają rodzice, nauczyciele, dyrektorzy i przed wszystkim uczniowie. Już wiemy, że we wrześniu młodzież wróci do szkół. Jednak w sytuacji dalszego wzrostu zachorowań na COVID-19 możliwe będą inne warianty kształcenia. Nowy rok szkolny, to także wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji i kontynuacja Czytaj dalej

Piotr Grzymowicz - absolutorium

Raport o stanie Miasta Olsztyn 2019” – czyli czego (nie) dowie się mieszkaniec naszego miasta? Raport o stanie miasta połączony z udzieleniem wotum zaufania organowi wykonawczemu to obok sesji budżetowej jedno z dwóch najważniejszych posiedzeń w roku kalendarzowym samorządu. Edukacja Znaczenie edukacji w gminie jest i pozostanie priorytetowe, Czytaj dalej

nauka historii w szkole

Celem obecnie wdrażanej reformy edukacji jest stworzenie nowoczesnej szkoły opartej na najnowszych rozwiązaniach technologicznych, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji i kulturze. Zmiany jakie obecnie są wdrażane w edukacji historycznej mają charakter jakościowy i ilościowy. Wynikają nie tylko z wprowadzenia nowego ustroju szkolnego, ale również z kierunków realizacji polityki oświatowej Czytaj dalej

Zmiany w szkolnictwie zawodowym

Jednym z głównych celów wdrażanej obecnie reformy edukacji jest dopasowanie nowego systemu szkolnictwa branżowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz podniesienie prestiżu kształcenia zawodowego. Dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe jak i czteroletnie technika nie spełniały oczekiwań pracodawców. Nie współpracowały z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz nie uwzględniały potrzeb rynku pracy. W ramach przyjętych Czytaj dalej

konkursy przedmiotowe - Opinie Olsztyn (debata Olsztyn)

Z uwagą przeczytałam tekst naszego kuratora oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego z 6 maja 2020 pt. „Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2019/2020”. Najbardziej zaciekawiło mnie podane na końcu zestawienie liczby laureatów z lat 2016-2020, w którym szkoły olsztyńskie plasują się na trzecim miejscu, po szkołach elbląskich i ełckich. Czytaj dalej

Zdalna Szkoła +

Już od 15 maja rusza kolejny program wsparcia kształcenia na odległość „Zdalna szkoła +”. Jest to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach programu do samorządów trafi 180 mln zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Program „Zdalna szkoła+” jest kontynuacją wdrożonego od 1 kwietnia programu „Zdalna Czytaj dalej

MEN: Egzaminy się odbędą

Zazwyczaj w kwietniu i maju uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i absolwenci liceów i techników przystępowali do egzaminów zewnętrznych. Tak miało być również i w tym roku, jednak czasowe ograniczenie w funkcjonowaniu szkół spowodowało, że uczniowie nie mogą przystąpić do egzaminów w terminach ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Nie oznacza to jednak, że egzaminy nie zostaną przeprowadzone. Już Czytaj dalej

Quest

Quest to zagadka, questing to turystyka z zagadkami to chęć odkrywania , nowy sposób zwiedzania łączący w sobie harcerskie podchody i poszukiwanie skarbu. Jest on nowatorskim podejściem do poznania regionu i jego środowiska kulturowego, historycznego i przyrodniczego. Powstał on w Stanach Zjednoczonych kilkanaście lat temu jako narzędzie do aktywnego poznawania regionu Czytaj dalej

Szkoła Wierna Dziedzictwu

Jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia oraz wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu różnorodnych wartości. Temu zadaniu ma sprostać wdrażana obecnie nowa podstawa programowa, która inspiruje nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie wychowania, w tym również wychowania patriotycznego. Zgodnie z zapisami Czytaj dalej