Piotr Grzymowicz - absolutorium

Raport o stanie Miasta Olsztyn 2019” – czyli czego (nie) dowie się mieszkaniec naszego miasta? Raport o stanie miasta połączony z udzieleniem wotum zaufania organowi wykonawczemu to obok sesji budżetowej jedno z dwóch najważniejszych posiedzeń w roku kalendarzowym samorządu. Edukacja Znaczenie edukacji w gminie jest i pozostanie priorytetowe, Czytaj dalej

nauka historii w szkole

Celem obecnie wdrażanej reformy edukacji jest stworzenie nowoczesnej szkoły opartej na najnowszych rozwiązaniach technologicznych, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji i kulturze. Zmiany jakie obecnie są wdrażane w edukacji historycznej mają charakter jakościowy i ilościowy. Wynikają nie tylko z wprowadzenia nowego ustroju szkolnego, ale również z kierunków realizacji polityki oświatowej Czytaj dalej

Zmiany w szkolnictwie zawodowym

Jednym z głównych celów wdrażanej obecnie reformy edukacji jest dopasowanie nowego systemu szkolnictwa branżowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz podniesienie prestiżu kształcenia zawodowego. Dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe jak i czteroletnie technika nie spełniały oczekiwań pracodawców. Nie współpracowały z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz nie uwzględniały potrzeb rynku pracy. W ramach przyjętych Czytaj dalej

konkursy przedmiotowe - Opinie Olsztyn (debata Olsztyn)

Z uwagą przeczytałam tekst naszego kuratora oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego z 6 maja 2020 pt. „Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2019/2020”. Najbardziej zaciekawiło mnie podane na końcu zestawienie liczby laureatów z lat 2016-2020, w którym szkoły olsztyńskie plasują się na trzecim miejscu, po szkołach elbląskich i ełckich. Czytaj dalej

Zdalna Szkoła +

Już od 15 maja rusza kolejny program wsparcia kształcenia na odległość „Zdalna szkoła +”. Jest to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach programu do samorządów trafi 180 mln zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Program „Zdalna szkoła+” jest kontynuacją wdrożonego od 1 kwietnia programu „Zdalna Czytaj dalej

MEN: Egzaminy się odbędą

Zazwyczaj w kwietniu i maju uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i absolwenci liceów i techników przystępowali do egzaminów zewnętrznych. Tak miało być również i w tym roku, jednak czasowe ograniczenie w funkcjonowaniu szkół spowodowało, że uczniowie nie mogą przystąpić do egzaminów w terminach ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Nie oznacza to jednak, że egzaminy nie zostaną przeprowadzone. Już Czytaj dalej

Quest

Quest to zagadka, questing to turystyka z zagadkami to chęć odkrywania , nowy sposób zwiedzania łączący w sobie harcerskie podchody i poszukiwanie skarbu. Jest on nowatorskim podejściem do poznania regionu i jego środowiska kulturowego, historycznego i przyrodniczego. Powstał on w Stanach Zjednoczonych kilkanaście lat temu jako narzędzie do aktywnego poznawania regionu Czytaj dalej

Szkoła Wierna Dziedzictwu

Jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia oraz wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu różnorodnych wartości. Temu zadaniu ma sprostać wdrażana obecnie nowa podstawa programowa, która inspiruje nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie wychowania, w tym również wychowania patriotycznego. Zgodnie z zapisami Czytaj dalej

e-learning

Panująca od kilku tygodni pandemia spowodowała, że aż do Świąt Wielkanocnych zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w placówkach oświatowych. Obserwując narastające zagrożenie epidemiczne, nie sposób wykluczyć, że zawieszenie zajęć zostanie przedłużone. Obecny stan czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 powoduje, że szkoły Czytaj dalej

e-learning

Zdalne nauczanie W związku z pandemią koronawirusa od 12 marca wszystkie szkoły i przedszkola są zamknięte. Nie oznacza to jednak, że uczniowie zostali pozbawieni możliwości nauki a nauczyciele pracy. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych  umożliwia szkołom realizację zadań edukacyjnych Czytaj dalej