Najchętniej czytany konserwatywny portal Warmii i Mazur

Fundacja im. Piotra Poleskiego

Zacznijmy od osoby patrona. Piotr Poleski urodził się w 1730 roku w Olsztynie, gdzie również zmarł w 1798 r. Był zamożnym kupcem, rajcą miejskim, przez wiele lat zarządzał finansami miasta, zajmował się przebudową olsztyńskich ulic i mostów. Pod jego szczególną troską znajdowały się obiekty sakralne. Wspierał konserwację kościoła Św. Jakuba (dzisiaj konkatedra), sanktuarium w Świętej Lipce, dzięki jego staraniom i pieniądzom nadano nowy kształt Kaplicy Jerozolimskiej, który zachwyca do dzisiaj (znajduje się przy dzisiejszej ulicy Grunwaldzkiej).

Był przyjacielem ks. Biskupa Ignacego Krasickiego. W 1794 założył beneficjat (fundację), której celem było wspieranie ubogich. Fundacja dotrwała do okresu międzywojennego, a zniszczyły ją kryzys i hiperinflacja lat dwudziestych ubiegłego wieku.

Córka Piotra Poleskiego – Anna wyszła za mąż za olsztyńskiego przedsiębiorcę Kobera. Małżeństwo przysposobiło sierotę Antoniego Jan Blanka, który dzięki talentowi i pracowitości stał się jednym z najbardziej znanych polskich malarzy pierwszej połowy XIX wiek i zaliczany jest do warszawskich pozytywistów, portrecistów.

Piotra Poleskiego wybraliśmy na patrona naszego przedsięwzięcia z kilku względów: po pierwsze uznaliśmy, że należy przypominać wielkich Polaków, którzy żyli tutaj, na Warmii i w Olsztynie – a dzisiaj popadli w zapomnienie. Z dzisiejszej perspektywy powinniśmy stale przypominać, że od XII wieku Warmia zaledwie przez 175 lat funkcjonowała jako część państwa pruskiego. Po drugie Piotr Poleski potrafił jednocześnie być dobrze prosperującym przedsiębiorcą, ale też działaczem społecznym i darczyńcą wspierającym dzieła kościelne i ubogich. Dzisiaj możemy nadal podziwiać efekty jego zaradności, kompetencji i ofiarności. Po trzecie potrafił utworzyć fundację i nadać jej na tyle solidne fundamenty, że przetrwała blisko 130 lat.

Dziś na nowo odczytujemy przesłanie Piotra Poleskiego w powołanej fundacji:

Celem fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa Polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, edukacyjnej i oświatowej na rzecz budowy postaw patriotycznych, ochrony zdrowia, likwidacji wykluczenia społecznego, cyfrowego i komunikacyjnego, wspierania rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy środkowej i wschodniej.

Zapraszamy wszystkich, którzy w tak przedstawionych celach odnajdują sobie bliskie wyzwania i wartości, a chcieliby wspólnie z naszym środowiskiem naprawiać olsztyńską, warmińską i polską rzeczywistość.

Jerzy Szmit
Prezes Zarządu Fundacji im. Piotra Poleskiego


FUNDACJA IM. PIOTRA POLESKIEGO

KRS: 0000900967
NIP: 7393954779
REGON: 389149031

Adres siedziby:

ul. Towarowa 2
10-417 Olsztyn
Polska

Data rejestracji:

9 czerwca 2021 r.

Zarząd Fundacji:

Jerzy Szmit
Prezes Zarządu

Rada Fundacji – Organ nadzoru:

Daniel Adam Kopeć

Tomasz Jarosław Kardacz

Leszek Andrzej Kubiak

Wojciech Krakowiński

Waldemar Ryszard Lipka

Organ sprawujący nadzór:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Sprawozdania:

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Piotra Poleskiego za okres 09.06.2021 – 31.12.2021 r.


Wydarzenia organizowane przez Fundację:

Co powstanie w miejscu „szubienic”? (ankieta)

Metropolia Olsztyn – zaproszenie (16-09-2022)

Metropolia Olsztyn – zaproszenie (04-11-2022)

Powstanie Styczniowe – zaproszenie

Metropolia Olsztyn – zaproszenie (26-01-2023)

Tak Olsztyn uczcił 160. rocznicę Powstania Styczniowego!

Powstanie Styczniowe styczeń 2023

Ostatnio popularne