Sylwetki Żołnierzy Niezłomnych (cz. 4)

Danuta Siedzikówna „Inka” Urodziła się 3 września 1928 r. w Guszczewinie koło Narewki, na skraju Puszczy Białowieskiej. Ojciec, Wacław Siedzik, jako student Politechniki w Petersburgu został w 1913 r. zesłany na Sybir za uczestnictwo w polskiej organizacji niepodległościowej. W lutym 1940 r. deportowany został przez NKWD w głąb Związku Sowieckiego. Po podpisaniu układu Sikorski-Majski wstąpił […]

Łupaszka i Bury

Mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” Urodził się 12 marca 1910 w Stryju. W 1934 roku ukończył Podchorążówkę w Grudziądzu i uzyskał stopień podporucznika. Trafił do 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich w Wilnie i w tej jednostce walczył podczas kampanii wrześniowej. W trakcie walk dostał się do sowieckiej niewoli, z której po kilku dniach uciekł. Po nieudanych próbach przedostania się na Węgry, jesienią […]

Sylwetki Żołnierzy Niezłomnych

Por. Henryk Wieliczko „Lufa” Urodził się 18 sierpnia 1926 roku w Wilnie. Po utworzeniu jesienią 1943 roku 5. Brygady Wileńskiej AK wstąpił w jej szeregi. Brał udział m.in. w bitwie z Niemcami pod Worzianami 31 stycznia 1944 r. i dwa dni później, 2 lutego, z partyzantką sowiecką pod Radziuszami . Po rozwiązaniu Brygady pod Porzeczem na Grodzieńszczyźnie 23 lipca 1944 usiłował […]

Żołnierze Niezłomni (cz.1)

Por. Włodzimierz Jurasow „Wiarus” Urodził się 26 sierpnia 1923 roku w Wilnie w rodzinie tzw. białych Rosjan. Jurasowowie należeli do Kościoła prawosławnego. W Wilnie uczęszczał do znanego Gimnazjum im. Zygmunta Augusta. Wielu jego kolegów ze szkolnej ławy trafiło później do 3. Brygady Wileńskiej AK. W czerwcu 1941 roku podjął działalność konspiracyjną. 22 października […]

Dowódca V Brygady Wileńskiej AK i jego żołnierze – od lewej: ppor. Henryk Wieliczko ps. „Lufa”, por. Marian Pluciński ps. „Mścisław”, mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”, wachm. Jerzy Lejkowski ps. „Szpagat” i ppor. Zdzisław Badocha ps. „Żelazny” (fot. z archiwum IPN)

Sześćdziesiąt dziewięć lat temu, 1 marca 1951 roku, w piwnicach budynku gospodarczego na terenie więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie zamordowani zostali członkowie IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: prezes Zarządu podpułkownik Łukasz Ciepliński ps. „Pług”, prezes Obszaru Zachodniego major Adam Lazarowicz ps. „Klamra”, prezes […]

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Pięciokrotnie uciekał z rąk Sowietów. Stworzył jeden z najbardziej groźnych antybolszewickich oddziałów dywersyjnych – Bojowy Oddział Armii, broniący polskich Kresów, polskiej niepodległości. Kiedy w Europie świętowano zakończenie II wojny światowej, prowadził akcje zbrojne po obu stronach linii Curzona. Współdziałał z majorem Szendzielarzem „Łupaszką”. Dla takich […]

Młodzi Żołnierze Wyklęci - INKA

Patrząc na mapę miejsc działalności i walk żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, nazywanych „Wyklętymi” lub „Niezłomnymi”, na Warmii, Mazurach i Powiślu, warto skierować wzrok na Olsztyn, Miłomłyn oraz Wydminy. Dwa pierwsze miasta wplotły się w losy Danuty Siedzikówny ps. „Inka” – awansowanej pośmiertnie do stopnia podporucznika, legendarnej sanitariuszki i łączniczki V […]