1 września - Opinie Olsztyn (debata Olsztyn)

Jaki będzie nowy rok szkolny? O organizację pracy szkół pytają rodzice, nauczyciele, dyrektorzy i przed wszystkim uczniowie. Już wiemy, że we wrześniu młodzież wróci do szkół. Jednak w sytuacji dalszego wzrostu zachorowań na COVID-19 możliwe będą inne warianty kształcenia. Nowy rok szkolny, to także wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji i kontynuacja Czytaj dalej

przedwojenne polskie szkoły na Warmii

Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Marszałek Józef Piłsudski Dzieje nowoczesnego, prywatnego szkolnictwa polskiego na Warmii i Mazurach, przed II wojną światową stanowiących część niemieckiej prowincji Prusy Wschodnie, sięgają okresu plebiscytu. Wiosną i latem Czytaj dalej

konkursy przedmiotowe - Opinie Olsztyn (debata Olsztyn)

Z uwagą przeczytałam tekst naszego kuratora oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego z 6 maja 2020 pt. „Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2019/2020”. Najbardziej zaciekawiło mnie podane na końcu zestawienie liczby laureatów z lat 2016-2020, w którym szkoły olsztyńskie plasują się na trzecim miejscu, po szkołach elbląskich i ełckich. Czytaj dalej

Zdalna Szkoła +

Już od 15 maja rusza kolejny program wsparcia kształcenia na odległość „Zdalna szkoła +”. Jest to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach programu do samorządów trafi 180 mln zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Program „Zdalna szkoła+” jest kontynuacją wdrożonego od 1 kwietnia programu „Zdalna Czytaj dalej

Krzysztof Marek Nowacki (fot. ro.com.pl)

Podsumowanie tegorocznych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych naszego województwa miało miejsce pod koniec kwietnia br. Na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie zamieszczone zostały informacje dotyczące liczby laureatów i finalistów z poszczególnych konkursów przedmiotowych oraz ranking wyników najlepszych szkół. Niestety, w tym roku panująca pandemia uniemożliwiła zorganizowanie tradycyjnej gali laureatów konkursów. Co roku podczas uroczystości podsumowującej konkursy przedmiotowe Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty uhonorowani są Czytaj dalej

MEN: Egzaminy się odbędą

Zazwyczaj w kwietniu i maju uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i absolwenci liceów i techników przystępowali do egzaminów zewnętrznych. Tak miało być również i w tym roku, jednak czasowe ograniczenie w funkcjonowaniu szkół spowodowało, że uczniowie nie mogą przystąpić do egzaminów w terminach ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Nie oznacza to jednak, że egzaminy nie zostaną przeprowadzone. Już Czytaj dalej

Szkoła Wierna Dziedzictwu

Jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia oraz wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu różnorodnych wartości. Temu zadaniu ma sprostać wdrażana obecnie nowa podstawa programowa, która inspiruje nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie wychowania, w tym również wychowania patriotycznego. Zgodnie z zapisami Czytaj dalej

PlacówkI doskonalenia nauczycieli

Istotnym elementem nowego systemu doskonalenia nauczycieli jest doradztwo metodyczne, które przez wiele ostatnich lat nie zaspakajało potrzeb szkoleniowych pedagogów. Jednostki samorządu terytorialnego ze względu na małe środki wyodrębnione w budżetach, nie tworzyły i nie prowadziły placówek doskonalenia. Wdrażane od roku nowe rozwiązania prawne, przenoszą doradztwo metodyczne z poziomu lokalnego na poziom Czytaj dalej

E-learning

Wdrażana od ponad dwóch lat reforma edukacji to nie tylko duże zmiany strukturalnej i programowe systemu oświaty w Polsce, ale także nowe rozwiązania w zakresie innowacyjności i nowoczesności w nauczaniu. Tablice multimedialne w klasopracowniach oraz stosowanie w pracy z uczniem nowych technologii komputerowych i komunikacyjnych to już zjawisko niemalże powszechne w naszych placówkach oświatowych. Ta nowa jakość Czytaj dalej

Kształcenie w placówkach oświatowych

W związku z panującą pandemią nauka na odległość stała się koniecznością. Z tego powodu określone  zostały zasady prowadzenia nauczania oraz stworzono ramy oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Nauczanie na odległość ma uwzględnić równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także jego Czytaj dalej