Polskie Szkoły na Warmii cz 4

Dzieje nowoczesnego szkolnictwa polskiego na Warmii i Mazurach, przed II wojną światową stanowiących część niemieckiej prowincji Prusy Wschodnie, sięgają okresu plebiscytu, przeprowadzonego w 1920 roku. Porażka plebiscytowa nie osłabiła dążeń polskiej mniejszości narodowej do posiadania własnych szkół, czego wyrazem było powołanie, dnia 11 listopada 1921 roku w Olsztynie, Polsko-Katolickiego Towarzystwa […]

1 września - Opinie Olsztyn (debata Olsztyn)

Jaki będzie nowy rok szkolny? O organizację pracy szkół pytają rodzice, nauczyciele, dyrektorzy i przed wszystkim uczniowie. Już wiemy, że we wrześniu młodzież wróci do szkół. Jednak w sytuacji dalszego wzrostu zachorowań na COVID-19 możliwe będą inne warianty kształcenia. Nowy rok szkolny, to także wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji i kontynuacja […]

konkursy przedmiotowe - Opinie Olsztyn (debata Olsztyn)

Z uwagą przeczytałam tekst naszego kuratora oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego z 6 maja 2020 pt. „Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2019/2020”. Najbardziej zaciekawiło mnie podane na końcu zestawienie liczby laureatów z lat 2016-2020, w którym szkoły olsztyńskie plasują się na trzecim miejscu, po szkołach elbląskich i ełckich. […]

Zdalna Szkoła +

Już od 15 maja rusza kolejny program wsparcia kształcenia na odległość „Zdalna szkoła +”. Jest to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach programu do samorządów trafi 180 mln zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Program „Zdalna szkoła+” jest kontynuacją wdrożonego od 1 kwietnia programu „Zdalna […]

Krzysztof Marek Nowacki (fot. ro.com.pl)

Podsumowanie tegorocznych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych naszego województwa miało miejsce pod koniec kwietnia br. Na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie zamieszczone zostały informacje dotyczące liczby laureatów i finalistów z poszczególnych konkursów przedmiotowych oraz ranking wyników najlepszych szkół. Niestety, w tym roku panująca pandemia uniemożliwiła zorganizowanie tradycyjnej gali laureatów konkursów. Co roku podczas uroczystości podsumowującej konkursy przedmiotowe Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty uhonorowani są […]

MEN: Egzaminy się odbędą

Zazwyczaj w kwietniu i maju uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i absolwenci liceów i techników przystępowali do egzaminów zewnętrznych. Tak miało być również i w tym roku, jednak czasowe ograniczenie w funkcjonowaniu szkół spowodowało, że uczniowie nie mogą przystąpić do egzaminów w terminach ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Nie oznacza to jednak, że egzaminy nie zostaną przeprowadzone. Już […]

Szkoła Wierna Dziedzictwu

Jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia oraz wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu różnorodnych wartości. Temu zadaniu ma sprostać wdrażana obecnie nowa podstawa programowa, która inspiruje nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie wychowania, w tym również wychowania patriotycznego. Zgodnie z zapisami […]

PlacówkI doskonalenia nauczycieli

Istotnym elementem nowego systemu doskonalenia nauczycieli jest doradztwo metodyczne, które przez wiele ostatnich lat nie zaspakajało potrzeb szkoleniowych pedagogów. Jednostki samorządu terytorialnego ze względu na małe środki wyodrębnione w budżetach, nie tworzyły i nie prowadziły placówek doskonalenia. Wdrażane od roku nowe rozwiązania prawne, przenoszą doradztwo metodyczne z poziomu lokalnego na poziom […]

E-learning

Wdrażana od ponad dwóch lat reforma edukacji to nie tylko duże zmiany strukturalnej i programowe systemu oświaty w Polsce, ale także nowe rozwiązania w zakresie innowacyjności i nowoczesności w nauczaniu. Tablice multimedialne w klasopracowniach oraz stosowanie w pracy z uczniem nowych technologii komputerowych i komunikacyjnych to już zjawisko niemalże powszechne w naszych placówkach oświatowych. Ta nowa jakość […]