Polskie Szkoły na Warmii cz 4

Dzieje nowoczesnego szkolnictwa polskiego na Warmii i Mazurach, przed II wojną światową stanowiących część niemieckiej prowincji Prusy Wschodnie, sięgają okresu plebiscytu, przeprowadzonego w 1920 roku. Porażka plebiscytowa nie osłabiła dążeń polskiej mniejszości narodowej do posiadania własnych szkół, czego wyrazem było powołanie, dnia 11 listopada 1921 roku w Olsztynie, Polsko-Katolickiego Towarzystwa […]

godni nasladowania logo - Opinie Olsztyn (debata Olsztyn)

W dniu dzisiejszym tj. 30 września 2020 roku miał wystartować konkurs na wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw z Warmii i Mazur, dotkniętych bezpośrednio skutkami pandemii COVID-19. Według Urzędu Marszałkowskiego i instytucji odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu wszystko było idealnie przygotowane, cytuję: Generator wniosków o grant zostanie uruchomiony 30 września 2020 r. o godzinie 8.00 […]

Plebiscyt na Warmii i Mazurach 1920

Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Marszałek Józef Piłsudski Odzyskanie przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku inicjowało niełatwy czas kształtowania jej terytorium i ustroju politycznego. Kwestią otwartą pozostawał chociażby przebieg granic naszej Ojczyzny. […]

Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Wielkanoc to najstarsze święto chrześcijańskie. Tradycja czyni je również najważniejszym wśród uroczystości kościelnych. Dotyczy ona nie tylko upamiętnienia wydarzeń biblijnych, lecz co ważniejsze, w tym czasie wypełnia się tajemnica wiary. Wyznaczanie terminu Wielkanocy Dawniej Wielkanoc zwano Paschą, co wiązało się z kontynuacją tradycji zaczerpniętej z judaizmu. Nazwa […]

Dawna polska szkoła w Pluskach

Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Marszałek Józef Piłsudski Dzieje nowoczesnego szkolnictwa polskiego na Warmii i Mazurach, przed II wojną światową stanowiących część niemieckiej prowincji Prusy Wschodnie, sięgają okresu plebiscytu, przeprowadzonego w 1920 roku. Porażka plebiscytowa […]

Kaplica Jerozolimska w Olsztynie

Każdy Naród, chcący zbudować trwałą wspólnotę na solidnym fundamencie, jakim jest tożsamość jego członków, powinien zachowywać swoją zbiorową pamięć. Potrzebuje przy tym swoistych punktów odniesienia – pewnych szczególnych dat, miejsc, a przede wszystkim osób. W kształtowaniu jednostkowej i społecznej tożsamości pomagają między innymi trwałe upamiętnienia, […]

Dawna szkoła polska w Brąswałdzie (2)

Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Marszałek Józef Piłsudski Dzieje nowoczesnego, prywatnego szkolnictwa polskiego na Warmii i Mazurach, przed II wojną światową stanowiących część niemieckiej prowincji Prusy Wschodnie, sięgają okresu plebiscytu. Wiosną i latem 1920 roku […]