8 przykazanie wg Grzymowicza - Opinie Olsztyn (debata Olsztyn)

„Olsztyn jako największe miasto nie dostał ani grosza, nie dostał nic Elbląg, ani Ełk. To nie jest przypadek, że w naszym regionie, tak jak i w całym kraju, duże miasta nie dostają nic. Rząd nam daje 0+”- ocenił Grzmowicz na konferencji prasowej w środę. Dodał, że „miasta, które nie stanowią bastionu rządzących nie dostały pieniędzy”.

W związku z powyższym pan prezydent oznajmił że nie wybuduje żłobka.

Wypowiedź ta spotkała się ze zdecydowaną reakcją radnych miejskich z PiS.

Radni podczas swojej konferencji prasowej odnieśli się do zarzutu prezydenta. Radna Edyta Markowicz wskazała, że Olsztyn otrzymał w pierwszej transzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wypłacanej latem kwotę 20,5 mln zł. „Te pieniądze zostały wpisane do projektu budżetu na 2021 rok jako środki przeznaczone na inwestycję tramwajową”- stwierdziła. Oceniła, że właśnie te pieniądze mogły posłużyć na budowę żłobka.

A jak to wygląda naprawdę???

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to 12 mld złotych:

• 6 mld – pierwszy etap programu z którego środki trafiły latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce
• 6 mld – drugi etap programu gdzie środki przydzielane są w ramach konkursu – trzeba złożyć wniosek), w tym:
4,35 mld (nabór do 30.09.2020 – właśnie rozstrzygnięty)
1,65 mld (nabór ruszy wkrótce)

Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in. budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół. Do wszystkich samorządów z województwa warmińsko-mazurskiego trafiło wówczas 223 199 713 zł.

Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Dotychczas rozstrzygnięto nabór na 4,35 mld złotych – z województwa warmińsko-mazurskiego pozytywnie rozpatrzono 91 wniosków na łączną kwotę 138 087 301,76 zł.

Tym samym 361 287 014,76 zł trafiło do województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na ostatnie pieniądze w wysokości 1,65 mld wkrótce ogłoszony zostanie nabór.

Polska wg GUS liczy niecałe 38 mln mieszkańców z czego około 1,4 mln mieszka w naszym województwie czyli 3,6% ludności mieszka na Warmii i Mazurach.

Z pierwszej transzy środków – 6 mld zł, gdzie podziału dokonał ten „wstrętny Pisowski rząd” trafiło do nas 223 199 713 zł, co stanowi 3,7%, a sam Olsztyn otrzymał 20,5 miliona złotych. Tym samym otrzymaliśmy jako województwo więcej środków niż wynikałoby to z czystej statystyki.

Druga transza jest konkursowa – to nie rząd wg swojego „widzimisię” rozdaje środki lecz decyduje jakość złożonego wniosku przez konkretną gminę. W tym rozdaniu pozytywnie rozpatrzono 91 wniosków na łączną kwotę 138 087 301,76 zł dla gmin z Warmii i Mazur, a Olsztyn otrzymał 0,00 zł (słownie: zero złotych).

Dwa pytania:

Pierwsze – Kto jest winien sytuacji że w wyniku gdy rząd rozdaje środki Olsztyn otrzymuje 20,5 mln złotych a gdy wnioski podlegają ocenie konkursowej to Olsztyn nie potrafi złożyć konkurencyjnej oferty – zły rząd pisowskich siepaczy czy najmądrzejszy prezydent Olsztyna pan Piotr Grzymowicz????

Drugie – jeżeli Olsztyn otrzymuje 20,5 mln złotych dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kto mówi prawdę, a kto łże jak pies – radni miejscy z PiS stwierdzający że prezydent wydał otrzymana dotację na tramwaje czy prezydent Grzymowicz mówiący że nic nie otrzymał????

Tu na myśl przychodzi stary kawał o szatniarzu z PRL-pamiętacie „nie mam pańskiego płaszcza i co mi zrobicie”.

Na zakończenie jeszcze jedna informacja o tym złym rządzie PiS, który nie dba o województwo warmińsko mazurskie.

Rząd przekazał dodatkowo 250 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, na których funkcjonowały PGR-y. Projekt swym zasięgiem obejmuje ok. 600 gmin. W województwie Warmińsko mazurskim jest 116 gmin (z czego 115 spełnia warunki gmin popegerowskich) statystycznie ponad 400 tysięcy złotych przypada na 1 gminę co oznacza że na całe województwo statystycznie może trafić ponad 40 milionów dodatkowych środków.

„Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.” (Wj 20,16)

Tak brzmi ósme przykazanie Dekalogu. W tym przykazaniu Bóg przekazuje człowiekowi wiele bardzo ważnych prawd. Mówi ono przede wszystkim o tym, że prawda jest dobrem, a kłamstwo jest złem. Mówi o tym, że każdy człowiek jest zobowiązany do tego, by być wiernym prawdzie. I mówi również o tym, że kłamstwo jest nie tylko złamaniem przykazania, nie tylko wykroczeniem przeciwko prawdzie. Każde kłamstwo jest skierowane zawsze przeciwko człowiekowi. Za każdym razem, kiedy w ludzkim życiu pojawia się kłamstwo jest to ściśle związane z krzywdą jaką zadaje się drugiemu człowiekowi. Bóg bowiem mówi nie tylko nie mów fałszywego świadectwa, ale dodaje przeciwko bliźniemu. Tak więc kłamstwo jest zawsze zwróceniem się nie do człowieka, ale przeciwko człowiekowi.

Redakcja