e-learning

Panująca od kilku tygodni pandemia spowodowała, że aż do Świąt Wielkanocnych zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w placówkach oświatowych. Obserwując narastające zagrożenie epidemiczne, nie sposób wykluczyć, że zawieszenie zajęć zostanie przedłużone.

Obecny stan czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 powoduje, że szkoły przeszły na zdalne nauczanie. Czas ten jest w istocie swoistym egzaminem dla ucznia, jego rodziców, a zwłaszcza dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Z perspektywy własnego doświadczenia zawodowego uważam, iż nauczyciele i ich dyrektorzy powinni pamiętać w szczególności o tym, że:

  1. Dzieci i młodzież powinni przebywać w domu, gdyż tylko tak możemy ograniczyć i zwalczyć istniejącą pandemię.
  2. Z przebywającymi w domach uczniami i ich rodzicami nauczyciele  muszą mieć bezpośredni kontakt, który powinien być nacechowany wielkim zrozumieniem i empatią, co pozwoli m.in. uzyskać informacje o tym, co się sprawdza, a co nie w zdalnym nauczaniu. Do tych kontaktów powinny być wykorzystane funkcjonujące w sferze publicznej różne sposoby komunikowania się poprzez np. telefon, Internet, pocztę, kuriera. Kontakt jest potrzebny po to, aby zdalne nauczanie maksymalnie zneutralizowało ewidentne niedogodności nauczania poza szkołą.
  3. Zdalne nauczanie to przede wszystkim częste korzystanie z podręczników jako podstawowego źródła wiedzy uczniów. Każdy uczeń dysponuje podręcznikiem, a z dostępem do komputera i Internetu bywa różnie. Polecenia nauczycieli nie powinny generować przesiadywania ucznia przed komputerem w poszukiwaniu potrzebnych informacji.
  4. Uczeń powinien być też systematycznie oceniany, a spokój, cierpliwość oraz rozwaga powinny być atrybutami każdego nauczyciela.
  5. Dyrektor szkoły musi do maksimum ograniczyć biurokrację, to on przecież jako bezpośredni pracodawca nauczyciela określa sposób dokumentowania i przeprowadzenia zajęć.

Warto też wiedzieć, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i poszczególnych kuratoriów oświaty zamieszczone zostały informacje o zmienionej formule nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty. Nie ma planowanych ewaluacji, kontroli i monitorowania. Doraźne kontrole dotyczą tylko i wyłącznie przypadków zagrożenia życia i bezpieczeństwa uczniów ( ewentualnego przeciążenia ich zdalną pracą). Monitorowane, jeśli wystąpi to tylko i wyłącznie w ramach zbierania danych zleconych przez Ministra Edukacji Narodowej.

Pamiętajmy Koleżanki i Koledzy, że zarówno my, jak i dyrektorzy szkoły, mamy teraz jedno podstawowe zadanie tj. zadbać o to, aby nauczanie na odległości i kontakt szkoły z uczniami i rodzicami został zorganizowany racjonalnie i z wielkim poszanowaniem praw dziecka i ucznia.

Keram

0 0 ocen
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments