Szkoła Wierna Dziedzictwu

Jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia oraz wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu różnorodnych wartości.

Temu zadaniu ma sprostać wdrażana obecnie nowa podstawa programowa, która inspiruje nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie wychowania, w tym również wychowania patriotycznego. Zgodnie z zapisami wyżej przytoczonego dokumentu wychowanie patriotyczne należy powiązać z treściami różnorodnych dziedzin, mając na uwadze harmonijny rozwój osobowości ucznia. Szkoła ma zatem kształtować postawy patriotyczne, rozwijać u dzieci i młodzieży poczucie odpowiedzialności za kraj, wzbudzić miłość do ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa. Niezbędne jest także, aby kształtować wśród wychowanków okazywanie szacunku dla symboli narodowych, zwyczajów i tradycji narodowych oraz regionalnych.

Z myślą inspirowania szkół do podejmowania działań w zakresie wychowania patriotycznego w Kuratorium Oświaty w Olsztynie ustanowiono Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu. Certyfikat przyznawany jest szkołom i placówkom oświatowym, które w sposób szczególny podejmują zintegrowane działania służące kształtowaniu tożsamości narodowej, upowszechniają wiedzę na temat polskiej historii i kultury.

Szkoły ubiegające się o Certyfikat realizują programy lub projekty w zakresie edukacji patriotycznej i regionalnej oraz inicjują i prowadzą różnorodne działania (np. uroczystości, konkursy, turnieje, rajdy, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia terenowe, wycieczki do muzeum i miejsc o znaczeniu historycznym, itp.). Upowszechniają również ideę pamięci narodowej oraz prowadzą działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego oraz sprawują opiekę nad tymi miejscami. Działania szkół ubiegających się o Certyfikat mają szeroki zasięg oddziaływania, wpływają na kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przyczyniają się do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy szkoły w obszarze kształcenia, wychowania i opieki.

Po raz pierwszy Certyfikaty przyznano w roku szkolnym 2017/2018. Wyróżniono wówczas 84 szkoły i placówki oświatowe.

Wojciech Cybulski

0 0 ocen
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
guest
2 komentarzy
oceniany
najnowszy najstarszy
Inline Feedbacks
View all comments