Absolutorium dla Grzymowicza

Stało się, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz otrzymał podczas obrad XXII sesji RM Olsztyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok. Wotum zaufania natomiast jako akt wyrażenia oceny pracy Prezydenta był tylko zwykłą formalnością. Czegokolwiek nie zrobiłby Prezydent przy obecnym układzie sił w RM nie ma znaczenia.

Wynik głosowania uznaję, takie są prawa demokracji. Przez ostatnie trzy tygodnie opisywałem na forum: opinie.olsztyn.pl istotę jednego z dwóch najważniejszych posiedzeń RM. Radni klubu PiS szczegółowo odnosili się do zawartych w dokumencie „Raport o stanie Miasta Olsztyn 2019” – informacji, wskazując czego (nie)dowie się mieszkaniec naszego miasta?

Aby ostatecznie spuentować pracę jaką wykonaliśmy, należą się Państwu jeszcze szczegółowe informacje, jak rozłożyły się głosy w gronie „25 sprawiedliwych” – Radnych RM Olsztyna. Sensacji nie było, wszak jedyną realną opozycją jest wyłącznie Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość (6 Radnych). Z reporterskiego obowiązku (ponieważ lokalne media z różnych względów nie widzą takiej potrzeby) warto to wyartykułować precyzyjnie. Dlaczego? Ponieważ to, jak jest zarządzane miasto oraz skutki podejmowanych decyzji przez Piotra Grzymowicza, autoryzują ostatecznie Radni. Wielokrotnie po tak ważnych głosowaniach słyszałem później w wypowiedziach Prezydenta słowa brzmiące mniej więcej tak: to nie ja, tak zdecydowali w głosowaniu przecież Radni.

Jak więc rozłożyły się głosy Radnych:

1. Uchwała nr 400/20 w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Olsztyna (głosowało 22)

Głosy – ZA

A. Klub Radnych PO Nowoczesna Koalicja Obywatelska (POKO) – 9
B. Klub Radnych Ponad Podziałami (prezydencki) – 3
C. Klub Radnych Demokratyczny Olsztyn (byłego prezydenta CJM) – 3

Głosy – PRZECIW

A. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość – 5
B. Niezrzeszony – 1

Wstrzymali się od głosu – 1 osoba (niezrzeszona)

Nie brali udziału w głosowaniu: 3

2. Uchwała nr 398/20 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 r (głosowało 25)

Głosy – ZA

A. Klub Radnych PO Nowoczesna Koalicja Obywatelska (POKO) – 9
B. Klub Radnych Ponad Podziałami (prezydencki) – 4
C. Klub Radnych Demokratyczny Olsztyn (byłego prezydenta CJM) – 4

Głosy PRZECIW

A. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość – 6
B. Niezrzeszony – 2

Postscriptum

Warto odnotować, że obrady XXII sesji RM odbyły się na raty (to nie było zamierzone). Część I – 24 czerwca trwała 10 godz. 15 min! Po upływie tego czasu Przewodniczący RM ogłosił przerwę wskazując termin kolejnego posiedzenia (kontynuacji obrad) na 26 czerwca godz. 15.00. (II cz. trwała 3 godz. 15 min). Odnotowuję to wyłącznie dlatego, aby wykazać, że planując obrady tzn. wprowadzając ilość pkt. do rozpatrzenia ponad te dwa główne projekty tzn.:

1. Uchwała nr 400/20 w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Olsztyna.
2. Uchwała nr 398/20 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 r.

Liczono chyba, że będzie to spacerek, zwykła formalność. Otóż, przeliczono się, co tylko dowodzi jak marnie wygląda nie tylko zarządzanie, ale i planowanie w wykonaniu „Sternika”. Forsowanie na siłę cz. I sesji uświadomiło mi jak nieprecyzyjne (ułomne) są zapisy regulaminu RM. Regulamin daje ekipie rządzącej niemal nieograniczoną władzę potwierdzając tylko czysto iluzoryczną rolę kontrolną RM nad organem wykonawczym. W efekcie buta i arogancja poparta nieskrywaną pychą sprawiają, że zgłaszane uwagi i wnioski, ale i krytyka wyrażana przez opozycję, są bezpardonowo duszone.

Jest jeszcze jedno ważne zdarzenie jakie miało miejsce podczas II cz. XXII sesji RM, które charakteryzuje sposób przygotowania projektów uchwał oraz narzucanie zasad procedowania wbrew regulaminowi RM przez Prezydenta Piotra Grzymowicza Radnym. Jak traktowani są radni? Mam tylko jedno skojarzenie MARIONETKI (są oczywiście wyjątki od reguły). Już się do tego przyzwyczaiłem, stało się to normą!

Przykład 1: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego szpitala Zespolonego w Olsztynie za rok 2019 i pokrycia tegorocznej straty zwiększającej stratę z lat ubiegłych przychodami przyszłych okresów (chodzi o zatwierdzenie straty o kwotę 371 901,65 z lat ubiegłych oraz pokrycie tegorocznej straty w kwocie 2 017 676,61 zł.). Oczywiście koalicja zarządzająca i pozostali akolici szybko bezrefleksyjnie to „klepnęli”. Ktoś powie: „zdrowie nie ma ceny” – Ok! Ja chcę jednak zwrócić uwagę na sposób procedowania. Projekt „wrzucono” Radnym 24 czerwca na 1,5 godziny przed rozpoczęciem sesji RM. Kwestie związane z zadłużeniem szpitala były tematem obrad (spotkania) tzw. Społecznej Rady Szpitala w dniu 16 czerwca. Na moje pytanie dlaczego nie skierowano projektu chwały (upłynęło 7 dni) do merytorycznej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej – brak było odpowiedzi!!!

Przykład 2: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RM Olsztyna nr XVIII/321/20 z dn. 26 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Olsztyn w spółce działającej pod firmą Olsztyński Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie.

Warte podkreślenia jest, że odbędzie się to w procedurze pozapublicznej!!! (trzecie podejście) Ta „wrzutka” Prezydenta nastąpiła 26 czerwca na 2,5 godziny przed rozpoczęciem II cz. XXII sesji RM. Nie ma tu absolutnie żadnych szans na merytoryczne rozeznanie przedmiotu sprawy przez Radnych. Chodzi tu o milionowe kwoty! Tak właśnie wygląda sposób zarządzania majątkiem gminy przez Prezydenta. To można opisać tylko jednym słowem SKANDAL!!!

Napisałem „buta i arogancja poparta nieskrywaną pychą”. Jak Państwo opisaliby przytoczone przykłady procedowania? Czy Piotr Grzymowicz zasługuje na wotum zaufania i absolutorium? Jak Państwo by zagłosowali?

Jarosław Babalski

Wiceprzewodniczący RM Olsztyna