ferie zimowe

Z uwagi na pandemię COVID-19 ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 odbywają się dla wszystkich uczniów w tym samym terminie, tj. 4-17 stycznia 2021 r. W tym czasie można organizować wypoczynek w formie półkolonii  dedykowany tylko dla:

  • uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
  • uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych. Zasady te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizować ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem. W wytycznych zostały opisane  między innymi warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu oraz procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.

Półkolonie  są organizowane tylko na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadzący albo przez organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki.

Jestem przekonany, że  decyzja o jednolitym terminie ferii zimowych i  pozostanie  większości dzieci i młodzieży w domach w okresie ferii  oraz realizowana równolegle akcja szczepień spowoduje silne wypłaszczenie zachorowań. Sądzę, że powyższe działania umożliwią w przyszłym tygodniu podjęcie decyzji o ewentualnym  powrocie dzieci do szkół.  Można postawić tezę, jeżeli  liczba zakażeń utrzyma się na poziomie około 10 tysięcy, to pewnie dzieci z klas 1-3 wrócą po feriach do szkoły.

Marek Nowacki