Krzysztof Marek Nowacki (fot. ro.com.pl)

Podsumowanie tegorocznych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych naszego województwa miało miejsce pod koniec kwietnia br. Na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie zamieszczone zostały informacje dotyczące liczby laureatów i finalistów z poszczególnych konkursów przedmiotowych oraz ranking wyników najlepszych szkół.

Niestety, w tym roku panująca pandemia uniemożliwiła zorganizowanie tradycyjnej gali laureatów konkursów. Co roku podczas uroczystości podsumowującej konkursy przedmiotowe Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty uhonorowani są uczniowie, którzy zdobyli kilka tytułów laureata. Prezentowana jest także „Złota Dziesiątka” – dziesięć szkół podstawowych z całego województwa, mających największą liczbę laureatów w konkursach przedmiotowych. „Złota Dziesiątka” od lat jest uważana za swoisty ranking szkół podstawowych w naszym regionie. By się do niej zakwalifikować, trzeba zmierzyć się z przeszło pół tysiącem szkół podstawowych z całego województwa.

Konkursy przedmiotowe są organizowane od wielu lat i służą rozwijaniu zainteresowań oraz motywowaniu uczniów do uczenia się. Uczestniczą w nich tysiące dzieci wspieranych przez swoich nauczycieli. Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy, w jakich mogą startować uczniowie szkół podstawowych. Udział w nich wymaga od ucznia, jak i przygotowującego go nauczyciela, zaangażowania i wielu godzin ciężkiej pracy.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, zakres materiału obejmuje i poszerza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego z danego przedmiotu. Konkurs ma charakter otwarty i składa się z dwóch etapów – szkolnego oraz wojewódzkiego. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy zadeklarują w swojej macierzystej szkole chęć udziału. Cieszą się one od lat wielką popularnością, a liczba laureatów i finalistów bezpośrednio wpływa na prestiż szkoły w lokalnym środowisku. Sukcesy szkół w konkursach są zawsze uzasadnionym powodem dumy władz samorządowych, których przedstawiciele są zawsze zapraszani na organizowane gale i wszyscy chętnie w nich uczestniczą.  Sami też wyróżniają i nagradzają laureatów ze swoich szkół, ich nauczycieli oraz dyrektorów.

Laureaci konkursów przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym celującą roczną ocenę klasyfikacyjną oraz uzyskują zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty. Natomiast po ukończeniu szkoły przyjmowani są w pierwszej kolejności do wybranej publicznej szkoły ponadpodstawowej.

W bieżącym roku szkolnym w „złotej Dziesiątce” szkół mających największą liczbę laureatów ponownie znalazły się placówki z dużych miast naszego regionu.

Na czele jest nadal Elbląg z 53 laureatami, następnie Olsztyn z 31 oraz Ełk z 23. W tym roku szkolnym do tego elitarnego grona dołączyła Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu z 9 laureatami.

Konkursy przedmiotowe dla szkół podstawowych odbywają się już od lat, lecz ostatni czteroletni okres ukazuje zastanawiającą i jednocześnie zmuszającą do refleksji tendencję.

Mianowicie trzy największe miasta regionu Olsztyn (173 tys. mieszkańców), Elbląg (120 tys. mieszkańców) i Ełk (61 tys. mieszkańców) uzyskały w latach 2016-2020 następującą liczbę laureatów:

  • Elbląg – 159
  • Ełk – 70
  • Olsztyn – 69.

Krzysztof Marek Nowacki 

5 1 ocen
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments